Presse 2013

15. Januar MAZ Zossener Rundschau

4. Februar MAZ Zossener Rundschau

8. April MAZ Zossener Rundschau

10. April MAZ Zossener Rundschau

1. August MAZ Zossener Rundschau